Rapport GGZEindrapportage zorg

Voor het project Continuïteit van Zorg heb ik het ontwerp en illustraties gemaakt van de eindrapportage. Samen met Trea ten Kate hebben we tijdens een visuele strategie sessie het concept voor het rapport uitgedacht en de stijl bepaald. Het doel van het verslag is ambtenaren (gemeentelijk en landelijk) te informeren over water in de afgelopen twee jaar gedaan is in het project. De briefing voor het verslag was als volgt: informatief, helder, zo beknopt mogelijk en overzichtelijk. Een combinatie van tekst, beeld en verhalen. 


Eindrapportage zorg

Prettig leesbaar
en aantrekkelijk

Voor de opmaak van het verslag heb ik duidelijk onderscheid gemaakt in de vormgeving tussen 'need to know' en 'nice to know' informatie zoals quotes en interviews. Daarnaast heb ik 6 illustraties gemaakt, passend bij de interviews, zoals deze illustratie over de vraag hoever je als overheid je clienten moet blijven volgen. 

Een erg leuk project met een mooie rapportage als resultaat! De rapportage is in juni 2017 aangeboden aan de tweede kamer.