Signalenkaart armoedeSignalenkaart armoede is een website van De Kern met daarop een lijst van klachten om armoede te herkennen en door te kunnen verwijzen naar passende oplossingen. Het is een overzicht van signalen die kunnen duiden op armoede. De doelgroep zijn huisartsen, verwijzers, wijkteams en ondersteuners. Als de conclusie is dat er sprake is van armoede kan er via het zoeksysteem gezocht worden naar een voorziening. 

Naast een ontwerp voor de website heb ik een illustratief logo gemaakt voor de kaart. De website zelf is basic, met geometrische illustraties. Er is expres niet gekozen voor foto's om stigmatisering te voorkomen. Het ontwerp hieronder is daarom uiteindelijk niet in de uiteindelijke website beland. Dit is een goed voorbeeld van een correctieronde tijdens in de design fase uit mijn illustratief ontwerp model. Hier lees je meer over mijn werkwijze. 

Wil je ook een educatief ontwerp of illustratie? Laten we samen brainstormen hoe.